Category: Podlahové kúrenie

Skladba podlahy pre podlahové kúrenie

Skladba podlahy pre teplovodné podlahové kúrenie: Skladba podlahy nad vykurovanými priestormi: 10 -15mm dlažba, parkety+ cementový poter podľa normy 65mm + systémová doska podlahové kúrenie, podlahový polystyrén EPS 100S 30mm, dostaneme výslednú základnú hrúbku podlahy 95mm+parkety, dlažba, čo je vlastne minimálna výška podlahy pre podlahové kúrenie medzi vykurovanými priestormi. Skladba podlahy na prízemí 1.NP k tomu […]

Rozdiel medzi AL fólia a PE reflexná fólia podlahové kúrenie

Aký je rozdiel medzi AL fólia a PE reflexná fólia na podlahové kúrenie? V dnešných systémoch sa často využíva reflexná či termoreflexná fólia. Pokúsme sa v následujúcom textu zamerať na fyzikálnu podstatu deja a uviesť niektoré hodnoty získané experimentálne. Zaujímala nás úspora tepla, rozdiely v tepelných výkonoch a tepelný nábeh oboch variant podlahových vykurovacích plôch. […]

Termofólia na odhalenie rúrok podlahového kúrenia

Termofólia na odhalenie rúrok podlahového kúrenia Neviete kde prechádzajú rúrky podlahového kúrenia? Žiaden problém. V Nemecku majú na tento problém termofóliu, ktorá vám presne ukáže uloženie rúrok podlahového kúrenia. Cena termofólie je dosť vysoká, ale keď nemáte inú možnosť, tak sa oplatí zainvestovať. Cena opravy podlahového kúrenia pri poškodení je omnoho vyššia. Teraz budete môcť […]

Tlaková strata jednotlivých okruhov podlahového vykurovacieho systému

Merná tlaková strata je spôsobená odporom rúrky voči prúdiacej kvapaline. Tento odpor rastie s narastajúcou rýchlosťou prúdenia teplonosnej kvapaliny v systéme. Pokiaľ budeme neúmerne navyšovať dĺžku okruhu plošného vykurovacieho systému, narazíme na hranicu výkonu obehového čerpadla vykurovacieho systému, a nebudeme schopní dosiahnuť požadovaný prietok touto slučkou. Snaha o čo najlepšie rozloženie teplotného poľa v plošnom […]

Najmenšia hrúbka poteru pre podlahové kúrenie

Najmenšia hrúbka poteru pre podlahové kúrenie Pretože poter zakrývajúci vykurovacie rúrky je veľmi často tou poslednou položkou, na ktorej sa dá ušetriť stavebná výška vznikajúcej podlahy, existuje enormný tlak investorov na jeho „optimalizáciu“. Určité zníženie hrúbky vrstvy je možné samozrejme uskutočniť, avšak je nemožné podliezť hodnoty odporúčané v Tab. 1 Vzhľadom na to, že na Slovensku neexistuje […]

Výhody a nevýhody – podlahové kúrenie

Výhody podlahového kúrenia: neruší vzhľad interiéru, poskytuje lepší pocit tepelnej pohody kúrenie znižuje vlhkosť v obytnom priestore, nedochádza k víreniu vzduchu vhodné pre alergikov ideálne rozdelenie tepla v priestore, úspora prevádzkových nákladov (kondenzačný kotol) maximálna hygiena prevádzky nedochádza k prúdeniu vzduchu, a tým k znečisťovaniu povrchu stien a vykurovacích telies unášaným prachom Nevýhody, riziká: treba […]

Rúrka podlahové kúrenie – odborné porovnanie kvality materiálov

Rúrka podlahové kúrenie – odborné porovnanie kvality materiálov 1. Úvod V súčasnosti sa na zabezpečenie tepelnej rovnováhy interiéru, okrem konvekčného spôsobu vykurovania s vykurovacími telesami, používa nízkoteplotné sálavé vykurovanie. Výhodou sálavého vykurovanie je že hovoríme o veľkoplošnom vykurovaní kde teplota okolo 40 ºC postačuje na pokrytie tepelných strát miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium […]

  • Cenová ponuka
  • Kontaktujte nás

Cenová ponuka

    Kontaktujte nás