Rúrka podlahové kúrenie – odborné porovnanie kvality materiálov 1. Úvod V súčasnosti sa na zabezpečenie tepelnej rovnováhy interiéru, okrem konvekčného spôsobu vykurovania s vykurovacími telesami, používa nízkoteplotné sálavé vykurovanie. Výhodou sálavého vykurovanie je že hovoríme o veľkoplošnom vykurovaní kde teplota okolo 40 ºC postačuje na pokrytie tepelných strát miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium […]