idrainSprchový žľab I-Drain – celonerezový

idrain sprchovy zlab bmmedia

Holandský sprchový žľab I-Drain Linear

 • i-drain-055101_1vyrobený z jed­ného nere­zového kusu, žiadne zvárané spoje
 • výška len 54 mm
 • vodotesný límec

 

sprchovy zlab linear

Výhody a vlastnosti sprchového žľabu I-Drain

001– jedinečný pro­dukt po stránke estetiky (design) a konštruk­cie (tech­noló­gia)
– extrémne nízka konštrukčná výška len 54mm
– vyrobené z nere­zovej oceli tvarovaním (neob­sahuje zvárané spoje !!!) – tech­noló­gia hlbokého ťaže­nia
– široký sor­ti­ment roš­tov kom­pat­i­bil­ných so všetkými žľabmi – nerez, dlažba, sklo
– možnosť objed­nať na zakázku rieše­nie napr. rošt “SWAROVSKI“ osadený Swarowski kryštálmi
– paten­to­vané rieše­nia mno­hých detai­lov – napr. vyber­ateľný sifón so sitkom, vodotesný límec, reg­ulá­cia odtoku vody do sifónu, I-Cube, I-Lock

– vyber­ateľný sifón so sitkom (záchytné sitko na vlasy a nečis­toty zabraňuje upcha­niu odtoku)
– reg­ulá­cia odtoku vody do sifónu – zadržo­vací sys­tém “vodná brzda“ zabraňuje zahlte­niu sifónu
– I-Cube – čis­ti­aca tableta elimin­uje tvorbu mydlovej peny
– I-Lock – uzáver pre uzatvore­nie odtoku od kanal­izá­cie (napr. pri dlhej neprí­tom­nosti) nie je súčasťou bale­nia

– vysoká kapacita odtoku – 26,4 l/min alebo 45 l/min (tj. 0,44 l/s alebo 0,75 l/s)
– vodovz­dorná mem­brána a predlepený vodotesný límec žľabu zamedzí priesakom
– diš­tančné pod­ložky “riser block“ pre korek­ciu výšky roštu v závis­losti na hrúbke dlažby (výškovo nas­taviteľné a prispô­so­biteľné rošty)
– mon­tážny PST-blok “I-Buddy“ pre presnú inš­talá­ciu
– žľaby je možno napo­jo­vať a vytvoriť “nekončiaci“ žľab alebo rohový žľab
– prísavka pre vybratie roštu je súčasťou balenia

Cenník si môžete stiahnúť tu:logo pdf stahujNávod na inštaláciu stiahnúť tu: logo pdf stahuj


Kompletná sada obsahuje:

sada linear idrain

Návod na čistenie sifónu stiahnúť tu:logo pdf stahuj


Sprchové dekoratívne rošty do Linear žľabov :

plano lesteny

Spr­chový rošt je viditeľná zložka celého sys­tému. Preto máte na výber z viac­erých typov roš­tov. Najbežne­jšie predá­vaným spr­chovým roš­tom je nere­zový PLANO alebo TILE (dlaždica). Pre náročne­jších máme v ponuke deko­ratívne rošty Level 3, Tech­nic alebo Glass.

Výber sprchových roštov v rôznych prevedeniach :

PLANO LEŠTENÝ/MATNÝ
plano mat

LEVEL-3
level3

TECH­NIC
technic

TILE (Dlažba)

tile

GLASS (Sklo)

glas

 

Na zakázku vieme dodať aj spr­chový rošt osadený s kryštálmi SWAROVSKI, ktorý patrí do najluxu­s­ne­jších kupeľní.

swarovski idrainswarovski idrainswarovski idrain

Cenník si môžete stiahnúť tu:logo pdf stahuj


Montážne video I-DRAIN:


I-DRAIN Sprchový žľab ABS – výška 54mm s nerezovým roštom PLANO

plano idrain zlab abs

 

 

Špecifikácia ABS sprchový žľab:

 • výška hladiny vody v sifóne 30mm
 • odpad 40mm
 • napojenie na potrubie gumovým nátrubkom
 • kapacita pri 9mm vodného stĺpca 0,45l/s
 • sprchový žľab ABS
 • rošt nehrdzavejúca oceľ 304 kartáčovaná
 • kompletný sifón ABS
 • tesniaci krúžok silikón

abs idrain

Sada obsahuje:
1, vodotesný límec
2, sifón s lapačom vlasov
3, sprchový žľab ABS
4, rošt z nehrdzavejúcej kartáčovanej ocele
5, 2ks vodné brzdy
6, 16ks dištančné podložky 5mm
7, 8ks dištančné podložky 2,5mm
8,  inštalačný PE-blok
9,  prísavka pre vytiahnutie roštu
10, gumový nátrubok
11, 2ks rohy ABS

Cenník si môžete stiahnúť tu:  logo pdf stahuj           Návod na inštaláciu stiahnúť tu:  logo pdf stahuj             Návod na čistenie sifónu stiahnúť tu:  logo pdf stahuj


 ABS Sprchový žľab s roštom TILE – rošt na vloženie keramickej dlažby

abs idrain tile

abs tileSada obsahuje:

1, vodotesný límec
2, sifón s lapačom vlasov
3, sprchový žľab ABS
4, rošt z nehrdzavejúcej kartáčovanej ocele
5, 2ks vodné brzdy
6, 16ks dištančné podložky 5mm
7, 8ks dištančné podložky 2,5mm
8,  inštalačný PE-blok
9,  prísavka pre vytiahnutie roštu
10, gumový nátrubok
11, 2ks rohy ABS

Špecifikácia ABS sprchový žľab:

 • výška hladiny vody v sifóne 30mm
 • odpad 40mm
 • napojenie na potrubie gumovým nátrubkom
 • kapacita pri 9mm vodného stĺpca 0,45l/s
 • sprchový žľab ABS
 • rošt nehrdzavejúca oceľ 304 kartáčovaná
 • kompletný sifón ABS
 • tesniaci krúžok silikón

 Cenník si môžete stiahnúť tu:  logo pdf stahuj

abs tile idrain

Galéria I-Drain sprchové žľaby