tacker schutz

Systémová doska Tacker na podlahové kúrenie

Sys­té­mova doska Tacker je obľúbeným sys­té­mom pre pod­la­hové kúre­nie. Spĺňa všetky tech­nické poži­a­davky a je aj cen­ovo výhodnejší. Pomo­cou tacker nástroja dokážete rúrku vynika­júcim spô­sobom pripevniť ku sys­té­movej doske tacker. Pan­ely Tacker sa dodá­vajú s tepel­nou a zvukovou izolá­ciou a sú opa­trené natavenou fóliou so štruk­túrou odol­nou voči odtrhnu­tiu s vyt­lačeným ras­trom na presné ukladanie vykurovacích rúrok. Rúrky sa upevňujú na izolá­ciu pomo­cou tacker príchytiek. Toto rieše­nie je vhodné pre každú geometriu miest­nosti a zabezpečuje celo­plošné sálavé teplo.

– jednoduché pokladanie v každej geometrii priestoru
– bezpečné ukotvenie vykurovacej rúrky pripevnením do povrchovej fólie s kotevnou tkaninou
– hospodárne využitie materiálu

tacker schutz 30-3

 

Balenie:
Systémová doska  Tacker Schutz je balená v rolkách v igelite. V jednom balíku je 10m2. Rozmer balíka je 1000x800x500mm.

 

 

prichytka tacker 8mm Schutz

Tacker  spona 8mm
Pre bezpečné uchytenie vykurovacej rúrky SCHÜTZ slúžia pevné príchytné spony široké 8mm. K rýchlemu a bezpečnému zatlačeniu spony pomáhá praktický montážny nástroj tacker.

Pritom systémová doska neslúži len k upevneniu vykurovacej rúrky, prispieva súčasne k vylepšeniu tepelnej a kročajovej izolácie. Rúrky a ich systémy upevnenia musia byť zaistené tak, aby bola dodržaná ich vyprojektovaná horizontálna a vertikálna poloha. Zvislá odchýlka rúrok smerom nahor nesmie po nanesení poteru na žiadnom mieste obnášať viac ako 5 mm. Horizontálna odchýlka stanovenej rozteče rúrky vo vykurovacom okruhu nesmie prekročiť +10 mm k upevňovacím bodom. Tieto požiadavky neplatia v miestach ohybov a presmerovania. Potrebné rozteče upevnenia k dodržaniu týchto požiadaviek sú závislé od materiálu rúrky, rozmeroch rúrky a rúrkovom systéme (DIN EN 1264-4). U dosky systém Tacker od firmy SHÜTZ je na polystyrénovej izolácii nalepená fólia k ochrane pred vlhkosťou s kotevnou tkaninou. Táto kotevná tkanina zabraňuje spolu s postrannými výstupkami príchytky rúrky vytrhnutiu sa zo systémovej dosky. Potlačený raster uľahčuje rezanie dosky Tacker a slúži ako pomoc pre orientáciu k presnému položeniu vykurovacej rúrky podľa projektu. Pretože je pokladacia rozteč variabilná, môže sa pri tomto systéme vykurovací výkon presne prispôsobiť. Okrem toho sa systémová doska a vykurovacia rúrka dá ľahko položiť dokonca aj pri obtiažnych pôdorysoch, ktoré kladú zvláštne požiadavky na prispôsobenie stĺpom, výklenkom a zaoblením. Príchytky vykurovacej rúrky treba usadzovať s maximálnym rozostupom 500 mm.


Produkty

 

Systémová doska Tacker schutz

Kvalitná nemecká systémová doska Tacker Schutz na podlahové kúrenie hrúbky 30mm, uchytávanie rúrok na podlahové kúrenie pomocou príchytiek. Integrovaná kročajová izolácia v technológii výroby polystyrénu dosky , útlm hluku -28db. Vhodná pre cementový a aj anhydritový poter.
Špeciálne vyrábaný podlahový polystyrén s integrovanou kročajovou izoláciou, na ktorom je natavená hrubá pletená odrazová reflexná rohož s potlačeným rastrom 50mm. Výhoda systémovej dosky Tacker je jednoduchšia pokládka, lacnejšie príchytky a pevnejšie uchytenie rúrky. Dokonalý prepracovaný systém podlahového vykurovania. Používa sa pri realizácií v novostavbách, kde sa kladie dôraz na moderný trend materiálov a komfort bývania. Táto systémová doska Tacker nahradila obyčajný podlahový polystyrén s fóliou (lepšia kvalita za rovnakú cenu) a rýchlejšia montáž.
Technické údaje:
Tepelný odpor: 0,75 m2K/W
Útlm kročajového hluku: 28dB
Raster: 50mm
Balenie: 10m2

 

cenova ponuka

Systémová doska Tacker 

 

Systémový pás Gabotherm TAC 30-2 z polystyrénu, s integrovanou tepelnou a protihlukovou izoláciou, s izolačnou fóliou proti vlhkosti s vytlačeným rastrom. Jednostranný presah krycej fólie. Dĺžka 10 m, šírka 1 m. Skupina tepelnej vodivosti 040, certifikovaný , označenie: GTF-TAC 30-2 (zaťaženie do 500 kg/m2), materiál EPS T 5000.

 

cenova ponuka

 

 

 

 

Systémová doska Tacker

 

Tacker doska REHAU 30-2 kontrolovaná kvalita kombinovanej kročajovej izolácie z expandovaného polystyrénu bez freónov v zmysle EN 13163. Vrchná vrstva z nakašírovanej spevnenej spojovovacej fólie odolnej proti pretrhnutiu, ktorá má na vrchnej strane vyznačený raster ako pomôcka na pokládku, izolácia proti vlhkosti z mazaninovej vody v zmysle DIN 18560, DIN EN 13813 a DIN EN 1264. Konštrukcia A podľa DIN 18560 a DIN EN 13813. Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102. Trieda horľavosti E podľa DIN EN 13501. Označenie CE a Ü. Kotúčová izolácia: dĺžka kotúča 12 m, šírka kotúča 1 m. Skladacia izolácia: dĺžka 2 m, šírka 1 m.  Forma dodávky: balenie vo fólii.

 

cenova ponuka

 

 

 

Systémová doska Tacker so samolepiacim pásikom

 

Tacker doska REHAU 30-2 so samolepiacim pásikom kontrolovaná kvalita kombinovanej kročajovej izolácie z expandovaného polystyrénu bez freónov v zmysle EN 13163. Vrchná vrstva z nakašírovanej spevnenej spojovovacej fólie odolnej proti pretrhnutiu, ktorá má na vrchnej strane vyznačený raster ako pomôcka na pokládku, izolácia proti vlhkosti z mazaninovej vody v zmysle DIN 18560, DIN EN 13813 a DIN EN 1264. So samolepiacim pásikom na presahu krycej fólie. Konštrukcia A podľa DIN 18560 a DIN EN 13813. Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102. Trieda horľavosti E podľa DIN EN 13501. Označenie CE a Ü. Kotúčová izolácia: dĺžka kotúča 12 m, šírka kotúča 1 m. Skladacia izolácia: dĺžka 2 m, šírka 1 m.  Forma dodávky: balenie vo fólii.

 

cenova ponuka

 

 

Systémová doska Tacker Speed

Systémová doska Rehau Rautherm Speed 30-2, ktorá v sebe kombinuje vlastnosti – kročajovú izoláciu a tepelnú izoláciu z expandovaného polystyrénu v zmysle EN 13163 s na hornej strane nakašírovanou vrstvou v suchého zipsu – vlas. Vlasová časť suchého zipsu slúži na jednoduchú a bezpečnú pokládku rúrok RAUTHERM SPEED K, bez poškodenia systémovej dosky RAUTHERM SPEED ako aj izolácia proti vlhkosti z mazaninovej vody v zmysle DIN 18560, DIN EN 13813 a DIN EN 1264. V hornej časti systémovej dosky je vyznačený raster ako pomôcka na pokládku. Konštrukcia A podľa DIN 18560 a DIN EN 13813. Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102. Trieda horľavosti E podľa DIN EN 13501. Označenie CE a Ü. Kotúčová izolácia: dĺžka kotúča 12 m, šírka kotúča 1 m. Forma dodávky: balenie vo fólii.

 

cenova ponuka

 

 

 

Systémová doska Tacker Speed

 

Systémová doska Rehau Rautherm Speed Plus. Samolepiaci kotúč s profilovaného PE s vlasom suchého zipsu pre jednoduchú a bezpečnú pokládku rúrok RAUTHERM SPEED K.

Rozmery kotúč: 0,93 x 16,13 m / plocha 15,00 m2. Využiteľná plocha*: 0,88 x 16,03 / plocha 14,11 m2 na kotúč. Forma dodávky: balenie vo fólii. 

*viď technická informácia minimálne prekrytie systémových prvkov RAUTHERM SPEED

 

cenova ponuka