PROJEKT VYKUROVANIA ZADARMO

Snažíme sa zlepšo­vať zákaznícky servis a preto sme priprav­ili pre vás špeciálnu ponuku! Pri odbere mater­iálu od nás na celý RD vám vyho­tovíme grafický pro­jekt pod­la­hového kúre­nia zadarmo! Pod­mienkou je dodanie pôdo­rysu RD vo for­máte dwg(CAD sys­tem). Je to veľmi výhodné, ak si chcete pod­la­hové kúre­nie mon­to­vať vlast­nými schop­nosťami a nemáte ešte skúsenosti.

DAJTE SI U NÁS VYPRA­CO­VAŤ PRESNÚ CEN­OVÚ PONUKU PODĽA VÝPOČTU.

 cenova ponuka

projekt podlahove  kurenie schutz