airconomy schutz

KOMBINOVANÝ SYSTÉM PRE RIADENÉ VETRANIE S REKUPERÁCIOU, VYKUROVANIE A CHLADENIE

airconomy vetraairconomy vykurujeairconomy chladi

Airconomy vetrá:

Čerstvý a príjemne temperovaný vzduch vo všetkých priestoroch:
Patentovaná systémová doska airconomy zaručuje optimálne rozdeľovanie vzduchu do priestoru pobytu. Predohriaty, alebo zachladený vonkajší vzduch prúdi do priestoru podľa voľby – vzduchové vyústenia umiestnené do podlahy umožňujú bezprievanový a nenápadný prívod vzduchu. Systémom odťahu je odpadný vzduch privádzaný do jednotky, kde odovzdá svoje teplo, aby predohrial pripravený vonkajší vzduch.

Airconomy vykuruje:

Pohodové teplo v obytnom a pracovnom priestore osvedčeným systémom podlahového vykurovania:
AirConomy sa postará o príjemné a jemné sálavé teplo nad celou plochou podlahy stále v optimálnom tepelne fyziologickom rozsahu teplôt. Umiestnenie vyústiek pod presklenými stenami zabezpečí pokrytie zväčšených tepelných strát a zabráni orosovaniu skiel.

Airconomy chladí:

Chladenie pri príliš vysokých letných teplotách:
Pokiaľ je treba, airconomy čerpá do rúrok v podlahe chladenú vodu. Na princípe mierneho chladenia prispieva airconomy výkonom 45 W/m2 k pokrytiu tepelnej záťaže a dosahuje tak účinnosť stropného chladenia. Prísne sledujeme teplotu podlahy, regulácia zaručuje komfortnú tepelnú pohodu a zabraňuje pocitu chladu na nohy.

Technické informácie Airconomy stiahni tu: logo pdf stahuj

Schéma zapojenia systému Airconomy bez chladenia:

airconomy schemaMODERNÝ SYSTÉM – plus pre každú domácnosť.

Najmä v oblasti vykurovania, využitie v moderných nízkoteplotných systémoch a v regeneračných vykurovacích systémoch, ako sú kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá na znateľne nižšie náklady na vykurovanie. Použitie podlahového vykurovania ponúka mnoho výhod. Mierne sálavé teplo a príjemné povrchové teploty poskytujú jedinečný pocit pohody.

 

 

 

1. Vonkajší vzduch, 2. Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla, 3. Prívod vzduchu, 4. Airconomy systémové prvky, 5. Podlahové vykurovanie s vykurovacím okruhom, 6. Zónová regulácia, 7. Odvod vzduchu, 8. Odpadový vzduch

 

Úspora paliva

Znížením vnú­tornej teploty o dva stupne sa dosi­ahne 10– až 13-​percentná ročná úspora paliva a kon­den­za­čný kotol bude spaľo­vať palivo o 2030 % úsporne­jšie. Pokiaľ máme nízkoteplotný pod­la­hový vykurovací sys­tém a obmedzí sa počet štar­tov kotla, tepelné čer­padlo môže pra­co­vať s vyšším výhrevným fak­torom a teda s účin­nosťou vyššou o 2225 %. Jedine vtedy sa reálne znížia nák­lady na palivo pri dosi­ah­nutí neporov­nateľne vyššieho kom­fortu v bytových priestoroch.

airconomy energia

 AIRCONOMY SYSTÉMOVÝ MODUL

airconomy system modul schutz

Neviditeľne integrovaný modul, slúži ako výmenník tepla, zohrieva čerstvý vzduch na požadovanú teplotu miestnosti. Okrem toho zabezpečuje tichý a bezprievanový zdroj vetrania. Vďaka veľkému prierezu modulu systému AIRCONOMY® je značne znížený prietok vzduchu. Vďaka svojej špeciálnej geometrie tohto modulu systému slúži nielen ako výmenník tepla, ale aj ako účinný tlmič hluku.

 teploty miestnosti airconomy schutz

Výstup vzduchu (podlahová výustka prívod vzduchu)

Prostredníctvom prívodu čerstvého vzduchu priamo na mieste za oknom je optimálny rozvod vzduchu dosiahnutý v miestnosti prirodzenou konvekciou. Súčasne pôsobí proti tepelným stratám v paneli. Filtrovaný čerstvý vzduch prúdi v celej miestnosti, použitý vzduch je vedený von z budovy.

vyustka airconomy schutz

Čo vlastne znamená REKUPERÁCIA AIRCONOMY?

Jednoducho zdravé bývanie, pretože prináša neustále príjemnú klímu. Technici firmy SCHÜTZ vymysleli a priviedli k dokonalosti systém, ktorý zatiaľ nikto iný nevymyslel – systém REKUPERÁCIA AIRCONOMY, ktorý zlučuje funkcie vykurovania, vetrania a chladenia do jedného unikátneho systému.

Čím je systém REKUPERÁCIA AIRCONOMY tak výnimočný?

Predovšetkým chytro kombinuje podlahové vykurovanie a riadené vetranie obytných priestorov. Podlahové vykurovanie zaistí, že vaše nohy budú neustále v teple, pritom vaša hlava v relatívnom chlade. Riadené vetranie dodáva neustále kvalitný čerstvý vzduch ›› nízka koncentrácia CO2 pomáhajúca od bolestí, optimálna vzdušná vlhkosť bez pliesní a filtrovaný vzduch bez alergénov.

A akým spôsobom zaisťuje REKUPERÁCIA AIRCONOMY vetranie?

Vetranie je srdcom celého systému – jeho najdôležitejšia funkcia. Jedine kontrolovaná výmena vzduchu pokrýva premysleným a racionálnym spôsobom súčasnú potrebu na filtrovaný čerstvý vzduch, a tým optimalizuje stálu kvalitu vzduchu v priestoru. Tomu sa hovorí riadené vetranie.

Ako funguje chladenie systémom REKUPERÁCIA AIRCONOMY?

REKUPERÁCIA AIRCONOMY chladí mierne, presne tak, ako sa chladiť má. Naozaj mierne chladí podlahou a zároveň v podlahe dochladzuje privádzaný čerstvý vzduch. To zaistí pokles teploty o cca 4 °C, ako vlastne radia i všetci lekári.

V čom vlastne spočíva jedinečnosť systému REKUPERÁCIA AIRCONOMY? Vykurovať, vetrať a chladiť skutočne vie viac systémov,…

Vykurovať, vetrať a chladiť predsa vie viac systémov, ale nikto zatiaľ neponúka riešenie funkcií vykurovanie – vetranie – chladenie – V JEDNOM SYSTÉME! a predovšetkým pod jednou autonómnou reguláciou, čo zaistí optimálnu prevádzku jednotlivých častí systému a vyváženú príjemnú klímu. Pre užívateľov totiž nie je nič horšieho, ako situácia, kedy vykurovanie chce vykurovať, chladenie chladiť a vzduchotechnika nevie, čo má robiť…

Kadiaľ je privádzaný čerstvý vzduch do domu?

Čerstvý vzduch je vedený prívodným potrubím ku vzduchotechnickej jednotke, kde je ohrievaný odpadovým vzduchom (tomu sa hovorí rekuperácia). Čerstvý a odpadový vzduch sa však nikdy fyzicky skutočne nestretnú. Nemusíte mať preto strach, že by sa privádzaný vzduch akokoľvek znečistil. Následne je vzduch rozvádzaný do obytných priestorov k systémovým prvkom REKUPERÁCIA AIRCONOMY (špeciálne plošné výmenníky) a pomocou výustiek vstupuje do miestnosti. To zaisťuje hygienicky nutnú výmenu vzduchu.

Konštrukčné prvky systému REKUPERÁCIA AIRCONOMY sa teda nachádzajú v podlahe?

Presne tak! Prakticky všetky časti systému REKUPERÁCIA AIRCONOMY sú umiestnené v konštrukcii podlahy. Tepelné a kročajová izolácia, podlahové vykurovanie, rozvody vzduchu i jeho výustky. To všetko sa zmestí do konštrukčnej výšky 123 mm (pozn. bez podlahovej krytiny).

Ako systém REKUPERÁCIA AIRCONOMY vlastne vykuruje?

Prirodzene osvedčeným systémom podlahového vykurovania, ktoré má celú radu výhod. Mierne sálavé teplo a príjemná teplota povrchu podlahy poskytujú jedinečný pocit pohody. Tieto argumenty vedú k jedinému záveru – moderné podlahové vykurovanie je nutnosť pre každý dom!
A ako je to s účinnosťou rekuperácie?
V porovnaní s doterajšími produktami (pre čiastkové riešenie) spotrebuje REKUPERÁCIA AIRCONOMY vďaka zisku z účinného zpätného získavania tepla (účinnosť až 97%) menej energie a v lete je dokonca možné budovu bez problémov mierne dochladzovať.

Veľmi frekventovanou témou je tiež otázka hygieny…

Hygiena a zdravie sú presne body, kde systém REKUPERÁCIA AIRCONOMY exceluje, pretože je navrhnutý v súlade so smernicou Zväzu Nemeckých inžinierov (VDI 8022) ohľadne mikrobiologickej nezávadnosti. A čo to vlastne znamená? Použité materiáli nesmú poskytovať živiny pre mikroorganizmy a musí byť odolné voči dezinfekčným prostriedkom. Celé zariadenie musí byť čistiteľné, čo preukazuje Hygienický certifikát.

Ako teda môžem REKUPERÁCIA AIRCONOMY čistiť, keď je inštalované v konštrukcii podlahy?

Mriežka výustky ide jednoducho vybrať a priestor telesa výustky vyčistiť (vyluxovať). Málokedy však k tomu dochádza, pretože systém pracuje v miernom pretlaku.
Moduly REKUPERÁCIA AIRCONOMY pod podlahou sa čistí pomocou čistiacej trysky a kanály rotačnými kefami. Čistiaca tryska sa zasúva telesom výustky postupne medzi jednotlivé rady dištančných výstupkov, čím dôjde k dôkladnému vyčisteniu modulov REKUPERÁCIA AIRCONOMY. A rozvodné vzduchové ploché kanály, ktoré sú podľa VDI 6022 osadené čistiacimi otvormi, sa vyčistí v prípade potreby rotačnou kefou.
Naviac je systém REKUPERÁCIA AIRCONOMY navrhnutý v súlade so smernicou Zväzu Nemeckých inžinierov (VDI 6022) ohľadne mikrobiologickej nezávadnosti, čo znamená, že použité materiály nesmú poskytovať živiny pre mikroorganizmy a musia byť odolné voči dezinfekčným prostriedkom. Celé zariadenie musí byť čistiteľné, čo preukazuje Hygienický certifikát.
Pozn.: V praxi však pravdepodobne čistenie nebude potreba, pretože systém pracuje v miernom pretlaku. PODMIENKOU je pravidelná výmena vzduchových filtrov cca min. po 2 rokoch.

Aký zdroj tepla (prípadne chladu) je pre systém REKUPERÁCIA AIRCONOMY vhodný?

V podstate akýkoľvek – plyn, vykurovací olej, drevo, uhlie, pelety, elektrina atd. Práve vo vykurovacej technike vedie nasadenie moderných nízkoteplotných systémov a regeneratívnych systémov (napr. tepelné čerpadlá, kondenzačné kotle, atď.) k zreteľným úsporám nákladov na vykurovanie. Obzvlášť je ale potrebné vyzdvihnúť ideálne možnosti kombinácie alternatívnych zdrojov energie s modernou regulačnou technikou.

Regulácia v miestnosti…U klasických výduchov v stene sú výustky otočné, takže sa dá otvárať a zatvárať prívod vzduchu v jednotlivých miestnostiach. U REKUPERÁCIA AIRCONOMY asi žiadna možnosť lokálnej regulácie nie je?

Naopak. Možnosti regulácie sú tu de facto neobmedzené. Jednak je vzduch privádzaný cez vzduchový rozdeľovač s regulačnými klapkami, kde si presne nastavíme množstvo prívodného vzduchu pre jednotlivé miestnosti. Výustky také obsahujú segment, ktorým ide nastaviť smer prúdenia vzduchu z výustky (väčšinou ofukuje vonkajšie presklenie a bráni napr. rosenie alebo zahmlenie skiel).

Pokiaľ sa nemýlim, REKUPERÁCIA AIRCONOMY sa neinštaluje po celej miestnosti, ale len v pásoch u okna. V ostatnej časti miestnosti sú rúrky prichytené do polystyrénu ako klasická podlahovka. Nie je potom rozloženie teploty na podlahe rôzne, keď je vlastne štruktúra podlahy rôzna?

Počet polí systému REKUPERÁCIA AIRCONOMY inštalovaných do jednotlivých miestností určuje hygienická norma. Jedným polom systému môžeme privádzať max. 60 m3/hod. Ak je teda napr. obytná miestnosť väčšia než 120 m3, tak inštalujeme dve polia. Inštalácia výustiek v oblasti vonkajších presklených stien má svoj dôvod. Eliminuje sa tak efekt tzv. “studeného podparapetného prúdenia“. Na rovnomerné rozloženie teploty povrchu podlahy nemá Vami spomínaná konštrukcia vplyv, pretože dochádza ku kontinuálnemu ohrevu cementovej alebo anhydritovej dosky v hr. 50–65 mm, ktorou je krytý podlahový systém vykurovania.