Suchý systém – teplovodné podlahové kúrenie drevodomy a rekonštrukcie domov

 
doska SSVhodné na rekonštruk­cie bytov (domov), kde je potrebná nízka konštrukčná výška pod­la­hového vykurova­nia 5cm(4,5cm) už s doskami, napr. drevodomy, novostavby. Predovšetkým kde statika nedovoľuje zaťaženie stropu.
 
–rýchla a jednoduchá mon­táž
–vynika­júce vlast­nosti pok­lada­nia tech­nikou zipu, testo­vané pre použi­tie so sádrovláknitými doskami pre suchý systém
–uni­verzálne použiteľné teplorozvodné mod­uly umožňujú pok­ladanie vo forme mean­dru alebo špirály
–jednoduché upev­ne­nie vykurovacej rúrky nohou do teplorozvodných plechov
–teplorozvodné mod­uly zaisťujú rovnomerné šíre­nie tepla v ploche.

Celková výška podlahy len 45mm+parkety!

 

Postup pokládky suchého systému

1, Ako prvé sa vyrovná povrch pod­lahy do roviny. Ak máme povrch pod­lahy rovný a čistý, tak môžeme položiť prvú vrstvu — odd­eľo­vaciu fóliu.
2, Na odd­eľo­vaciu fóliu začneme pok­ladať sys­té­mové dosky suchého pod­la­hového vykurova­nia DEO 30(DEO 25). Jednoduchá pok­ládka zipsovým sys­té­mom spá­ja­nia s min­imál­nym odpadom.
3, Na položenú sys­té­movú dosku pok­ladáme teplorozvodné plechy do špirály alebo mean­dru, do ktorých vkladáme vykurovaciu rúrku Alpex d14
4, Položíme odd­eľo­vaciu fóliu, ktorá zabraňuje preniknu­tiu nečistôt a iných látok na vykurovací sys­tém
5, Pok­ladá sa roznáša­cia vrstva. Dve 10mm sádrovláknité dosky naprieč cez seba.
6, Posledná vrstva nášľapná-keramická dlažba alebo parkety

Celková výška pod­lahy 5cm(4,5cm)+parkety, dlažba. Výhoda suchého systému je rýchla montáž, nemusíte čakať na schnutie poteru, podlahové kúrenie má rýchly nábeh, nízka konštrukčná výška.

Technické informácie suchý systém podlahové kúrenie stiahni tu: logo pdf stahuj

 

Postup montáže podlahové kúrenie – suchý systém:

dilatacny pas montaz schutz   systemova doska schutz montaz   tplovodny plech schutz montaz
Montáž obvodového dilatačného pásu PE-F.                      Montáž systémovej dosky DEO 30 (25).                      Montáž teplorozvodných plechov Schutz.

vykurovacia rurka schutz montaz   sadrovlaknite dosky fermacell suchy system schutz
Uloženie vykurovacej rúrky priemer 14mm.                   Montáž sádrovláknitých dosiek Fermacell.

 

Fotogaléria montáž suchý systém podlahové kúrenie:

Montáž teplovodné podlahové kúrenie - suchý systém

 


 

Produkty

 

Systémová doska – Suchý systém schutz

Systémová doska pre suchý systém 25mm so zámkami pre vykurovacie rúrky plasthliník ∅ 14 mm. Tepelná izolácia z extrudovanej polystyrénovej tvrdenej peny, bez freónov, vodiace drážky pre teplorozvodné moduly s vykurovacou rúrkou, pokládka v tvare meandra alebo špirály, rozteč v rastri 11,5 cm.Pokládka postup:
1, Ako prvé sa vyrovná povrch podlahy do roviny. Ak máme povrch podlahy rovný a čistý, tak môžeme položiť prvú vrstvu – oddeľovaciu fóliu
2, Na oddeľovaciu fóliu začneme pokladať systémové dosky suchého podlahového vykurovania DEO 25. Jednoduchá pokládka zipsovým systémom spájania s minimálnym odpadom.
3, Na položenú systémovú dosku pokladáme teplorozvodné plechy do špirály alebo meandru, do ktorých vkladáme vykurovaciu rúrku Alpex d14
4, Položíme oddeľovaciu fóliu, ktorá zabraňuje preniknutiu nečistôt a iných látok na vykurovací systém
5, Pokladá sa roznášacia vrstva. Dve 10mm sádrovláknité dosky naprieč cez seba. Lepia sa dokopy a skrutkujú.
6, Posledná vrstva nášľapná-keramická dlažba alebo parkety
Stačí nás osloviť a my vám odborne poradíme.

cenova ponuka

 

Teplorozvodný plech – Suchý systém schutz

Teplorozvodný plech Schutz 805 mm, pre vykurovaciu rúrku 14x2mm.Z pozinkovaného plechu k optimálnemu rozvádzaniu tepla, zlomové miesta podľa potreby, dĺžka jedného teplorozvodného plechu 805 mm. Pre rúrky ∅ 14 mm. V praxi je potrebných cca 9ks na 1m2.

Postup pokládky:1, Ako prvé sa vyrovná povrch podlahy do roviny. Ak máme povrch podlahy rovný a čistý, tak môžeme položiť prvú vrstvu – oddeľovaciu fóliu
2, Na oddeľovaciu fóliu začneme pokladať systémové dosky suchého podlahového vykurovania DEO 25. Jednoduchá pokládka zipsovým systémom spájania s minimálnym odpadom.
3, Na položenú systémovú dosku pokladáme teplorozvodné plechy do špirály alebo meandru, do ktorých vkladáme vykurovaciu rúrku Alpex d14
4, Položíme oddeľovaciu fóliu, ktorá zabraňuje preniknutiu nečistôt a iných látok na vykurovací systém
5, Pokladá sa roznášacia vrstva. Dve 10mm sádrovláknité dosky naprieč cez seba. Lepia sa dokopy a skrutkujú.
6, Posledná vrstva nášľapná-keramická dlažba alebo parkety


cenova ponuka

 

Systémová doska – Suchý systém 

 

Systémová doska (7569479) pre suchý systém z expandovej polystyrénovej peny EPS-DEO. Hrúbka dosky 25mm. Systémová doska pre vkladanie rúrky 16x2mm. Len na celé balenia.

Systémová doska pre suchý systém 25mm, pre rúrku 16mm.
– max. prevádzkové zaťaženie 35kN/m² (3569kgf/m²)
– rozmery: 900x600x25 mm, ef. plocha uloženia 0,54m²
– dodávaná jednotka 20ks/ef. celková plocha 10,8m²

cenova ponuka

 

 

 

Teplorozvodný plech – Suchý systém 

 

 

Teplo vodiaca lamela (7569480) na rovnomerný prenos tepla alebo chladu v podlahovom systéme. Zabezpečuje rovnomerné prenášanie tepla do roznášacej vrstvy podlahy. Rovnomerné sálanie tepla z podlahy. Zvyšuje výkon a nábeh podlahového kúrenia. Pre vykurovaciu rúrku 16x2mm. Balenie 30ks.

cenova ponuka

 

 

 

 

Systémová doska – Suchý systém 

Gabotherm KB 12 priama systémová doska pre suchý systém podlahového vykurovania

Gaborherm KB 12 je sádrovláknitá doska hrúbky 18 mm s drážkami pre uloženie rúrky 12 x 1,3 mm, pre priame rozvody, rozmer 1000 x 620 mm. Sadrovláknité dosky s vyfrézovanými vodiacimi drážkami boli vyvinuté špeciálne pre rúrky gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm. Minimálna výška podlahovej skladby v bytovej výstavbe od 30 mm. Systémové dosky sú k dispozícií vo viacerých variantoch, dajú sa prispôsobiť do akéhokoľvek priestoru.

Suchý systém podlahového vykurovania KB 12

Charakteristika: Podlahové vykurovanie KB 12 je systém podlahového vykurovania, ktorý sa používa ako tzv. „suchý systém“. Je vhodný na nízku podlahovú skladbu, ktorá sa vyskytuje napr. v starých budovách alebo pri rekonštrukciách, prípadne v priestoroch, kde nie je povolené zaťaženie betónového poteru. Systém umožňuje priame kladenie dlažby (bez vloženej sadrovláknitej dosky) na dosku podlahového vykurovania.

cenova ponuka

 

Systémová doska – Suchý systém 

Gabotherm KB 12 systémová doska s 2 koncovými oblúkmi pre suchý systém podlahového vykurovania

Gaborherm KB 12 je sádrovláknitá doska hrúbky 18 mm s drážkami pre uloženie rúrky 12 x 1,3 mm, pre priame rozvody s 2 koncovými oblúkmi, rozmer 1000 x 620 mm. Sadrovláknité dosky s vyfrézovanými vodiacimi drážkami boli vyvinuté špeciálne pre rúrky gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm. Minimálna výška podlahovej skladby v bytovej výstavbe od 30 mm. Systémové dosky sú k dispozícií vo viacerých variantoch, dajú sa prispôsobiť do akéhokoľvek priestoru.

Suchý systém podlahového vykurovania KB 12

Charakteristika: Podlahové vykurovanie KB 12 je systém podlahového vykurovania, ktorý sa používa ako tzv. „suchý systém“. Je vhodný na nízku podlahovú skladbu, ktorá sa vyskytuje napr. v starých budovách alebo pri rekonštrukciách, prípadne v priestoroch, kde nie je povolené zaťaženie betónového poteru. Systém umožňuje priame kladenie dlažby (bez vloženej sadrovláknitej dosky) na dosku podlahového vykurovania.

cenova ponuka

 

Systémová doska – Suchý systém 

Gabotherm KB K 12 prívodná systémová doska pre suchý systém podlahového vykurovania

Gaborherm KB K 12 je sádrovláknitá doska hrúbky 18 mm s drážkami pre uloženie rúrky 12 x 1,3 mm, pre rôzne uloženie rúrky, rozmer 620 x 310 mm. Sadrovláknité dosky s vyfrézovanými vodiacimi drážkami boli vyvinuté špeciálne pre rúrky gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm. Minimálna výška podlahovej skladby v bytovej výstavbe od 30 mm. Systémové dosky sú k dispozícií vo viacerých variantoch, dajú sa prispôsobiť do akéhokoľvek priestoru.

Suchý systém podlahového vykurovania KB 12

Charakteristika: Podlahové vykurovanie KB 12 je systém podlahového vykurovania, ktorý sa používa ako tzv. „suchý systém“. Je vhodný na nízku podlahovú skladbu, ktorá sa vyskytuje napr. v starých budovách alebo pri rekonštrukciách, prípadne v priestoroch, kde nie je povolené zaťaženie betónového poteru. Systém umožňuje priame kladenie dlažby (bez vloženej sadrovláknitej dosky) na dosku podlahového vykurovania.

cenova ponuka