Podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie si našlo svoje miesto v rodinných domoch a nahrádza klasické radiátorové vykurovanie. Ide o moderný nízkoteplotný vykurovací systém, ktorý má svoje výhody: energeticky úspornú nízkoteplotnú prevádzku, zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov v interiéri, rovnomerné šírenie tepla do celého priestoru a pozitívny vplyv na zdravie.

Ešte pred niekoľkými rokmi sa u nás takmer ako jediný systém vykurovania využívalo tzv. ústredné kúrenie s liatinovými radiátormi ako vykurovacími telesami a vodou ako médiom s teplotou do 110 ºC. Dnes sa majitelia rodinných a obytných domov majú možnosť rozhodnúť aj pre inú alternatívu. V súčasnosti narastá dopyt po nízkoteplotnom systéme, kde médiom je tiež voda, zohrieva sa však maximálne na 45 až 50 °C (zvyčajne sú to ešte nižšie teploty napríklad pri použití TČ 35ºC). Napriek nižším teplotám dokáže nízkoteplotné vykurovanie zaručiť požadovanú teplotnú pohodu. Obstarávacie náklady sú o niečo vyššie, ale jeho reálna cenová úspora oproti konvenčným vykurovacím sústavám predstavuje približne 20-30 %.  Výhodou nízkoteplotného vykurovania je aj ekonomicky výhodnejšia prevádzka a možnosť využiť alternatívne zdroje tepla (solárne zostavy, tepelné čerpadlá, krbové vložky).

Prevádzka podlahového vykurovania je hygienická, keďže nevíri vzduch, steny a vykurovacie plochy neznečisťuje unášaný prach. Ak sa vaše deti rady hrajú na podlahe, pri podlahovom vykurovaní nehrozí, že prechladnú.

Pocit tepelnej pohody

Tepelná pohoda je stav, keď máte doma ideálne teplotné podmienky a cítite sa príjemne. Nie je vám ani príliš teplo, ani príliš zima a nemusíte sa neustálym vyzliekaním a obliekaním prispôsobovať nevyhovujúcej teplote. Tento stav možno dosiahnuť napríklad inštalovaním systému podlahového vykurovania. Celá konštrukcia je zabudovaná v podlahe, stene alebo strope a vykurovanie prebieha sálaním tepla z tejto konštrukcie, a nie prúdením teplého vzduchu ako v prípade klasických radiátorov. Plošné podlahové kúrenie na celej ploche vyžaruje teplo do chladnejšieho priestoru a tak ho zohrieva. Sálavý spôsob šírenia tepla rovnomerne z veľkej plochy dokáže vytvoriť a udržať tepelnú pohodu v celom obytnom priestore. Pri ideálnom vykurovaní je vo výške hlavy stojaceho človeka teplota vzduchu približne o 2 až 3 °C nižšia ako na úrovni nôh – vytvára sa tak vhodné teplotné vrstvenie. Pri horizontálnom rozložení by mala byť teplota vo všetkých rovinách rovnaká.

Dôležité je správne si vybrať

Nainštalovať a následne opravovať podlahové kúrenie nie je jednoduchá záležitosť. Venujte preto zvýšenú pozornosť výberu podlahového kúrenia, ktoré môže byť založené na teplovodnom alebo elektrickom princípe. Teplovodný variant možno prirovnať k podlahovému radiátoru, pretože na vykurovanie používa teplú vodu vedenú v rúrkach, ktoré sú zabudované v podlahe. Z hľadiska financií ide o lacnejšie riešenie v porovnaní s elektrickým podlahovým vykurovaním.

Elektrické podlahové vykurovanie

Konštrukčné typy podlahového vykurovania možno rozdeliť na elektrické a teplovodné. Elektrické podlahové vykurovanie pracuje s vykurovacími káblami (termokáblami), podložkami alebo fóliami uloženými priamo pod podlahovou krytinou alebo pod spodnou vrstvou mazaniny či iného materiálu. Keďže vykurovacia časť podlahy je oproti teplovodnému systému nižšia, nedochádza k takej akumulácii tepla a zotrvačnosť vyhrievacieho efektu je o niečo nižšia.

Aké sú riziká?
– treba zabrániť poškodeniu podlahy (navŕtanie, poškodenie počas montáže)
– prípadná chyba či mechanická netesnosť sa dá ťažšie odhaliť a odstrániť
– nie je vhodné do objektov s ľahkým obvodovým plášťom alebo do objektov pred zateplením či výmenou okien (regulácia a nastavenie sú v takom prípade zložité)

Teplovodné podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové vykurovanie predstavuje vykurovací systém, ktorý využíva na vykurovanie ohriatu vodu. Jeho základným článkom sú rúrky – je dôležité, aby boli z kvalitného materiálu a odolné. Na tento účel sa odporúča sieťovaný polyetylén PE-Xa, ktorý spĺňa kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Priemer rúrky by mal byť okolo 16-17 mm. Rúrkami uloženými v podlahe prúdi vykurovacia voda, ktorá šíri teplo do veľkej plochy. Takýmto spôsobom možno vykúriť aj väčší dom. Vodu zohrieva vykurovací kotol alebo iný zdroj tepla, ktorý sa dá v budúcnosti vymeniť alebo doplniť. Najvhodnejší je kondenzačný kotol, ktorého vysokú hospodárnosť podporujú práve nízkoteplotné systémy.

Úspora s podlahovým vykurovaním

Aj keď je vstupná investícia vyššia, spotrebiteľ môže získať úsporu najmä na prevádzkových nákladoch. Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní máte totiž pocit tepla, aj keď je v miestnosti teplota o 2 až 3 °C nižšia ako pri zvyčajnom spôsobe vykurovania. Znížením potrebnej teploty vzduchu klesnú prevádzkové náklady o 20 až 30 %. Relatívne nízka teplota vykurovacej vody (menej ako 50 °C) predstavuje vysokú prevádzkovú úsporu energie, lebo znižuje spotrebu paliva kondenzačného kotla. Systém vyžaduje veľmi malý objem vykurovacej vody: 0,5 l na 1 m² vykurovanej plochy.
Teplovodné podlahové vykurovanie umožňuje použitie akéhokoľvek nízkoenergetického zdroja tepla (tepelné čerpadlo, solárny systém, kondenzačná a nízkoteplotná technológia). K úspore prevádzkových nákladov prispieva aj regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach – napríklad kancelária sa bude vykurovať inak ako byt alebo chodba.

Akú podlahovú krytinu na podlahové vykurovanie

Pri inštalácii podlahového vykurovania treba zohľadniť typ podlahovej krytiny a jej tepelný odpor. Pri tomto spôsobe vykurovania môžete použiť viac druhov materiálov podlahových krytín, najčastejšie sa však využívajú laminátové podlahy. Vďačia za to svojej rýchlej inštalácii, nenáročnej údržbe, odolnosti, vysokej životnosti a navyše, uchovávajú si konštantnú teplotu a nikdy nie sú výrazne studené. Vhodné sú minerálne podlahové krytiny, ako je napríklad kameň alebo keramické podlahové krytiny. Keramická dlažba má síce fyzikálne lepšiu tepelnú vodivosť, ale bez zapnutého vykurovania je chladná a na dotyk nepríjemná. Textilné podlahové krytiny (koberec) by sa mali zásadne lepiť, aby sa dosiahol lepší prechod tepla. Hrúbka koberca nemá presahovať 10 mm.

Spojenie podlahového a stenového vykurovania

Skombinovanie stenového a podlahového vykurovania je dobrou investíciou z hľadiska nízkej spotreby energie, tepelnej pohody a hygieny prostredia. Podlahové vykurovanie tvorí systém so značnou akumuláciou tepla a temperuje miestnosť. Stenové vykurovanie reaguje veľmi rýchlo a pohotovo na požiadavky regulácie. Výsledkom skombinovania predností oboch systémov je rýchle a energeticky nenáročné dosiahnutie požadovanej teploty.
Systémy stenového a podlahového vykurovania by mali mať vlastné okruhy zo zdroja tepla, pretože podlahové vykurovanie má niekoľkonásobne väčšiu zotrvačnosť ako stenové vykurovanie a teplota vody, prietok aj teplotný spád môžu byť v oboch systémoch rozdielne. Inštalovanie oboch systémov je najvhodnejšie použiť v obývacej izbe, detských izbách, prípadne v hosťovskej izbe, kde je k dispozícii voľná plocha na obvodovej stene domu. Stenové vykurovanie v spálni môže vykryť zmenšenie podlahovej plochy posteľami a nábytkom. Konkrétne návrhy a riešenia treba konzultovať s odborným projektantom.

Zostava musí spolupracovať

Kondenzačné kotly majú oproti bežným kotlom až o 15 % lepšiu účinnosť, pretože využívajú celé spalné teplo zemného plynu, vrátane kondenzačného tepla vodných pár v spalinách. Tieto kotly predstavujú nízkoteplotný zdroj tepla, ich účinnosť a efektivita sa prejaví nielen pri ohreve vody, ale aj v kombinácii s podlahovým vykurovaním.

Čo to znamená použiť bivalentné, prípadne trivalentné vykurovanie?

Bivalentné vykurovanie je založené na využívaní dvoch rôznych zdrojov tepla, trivalentné dokonca troch zdrojov. Týmito zdrojmi tepla môžu byť plynové či elektrické kotly, kotly na drevo alebo pelety, kozubové vložky, tepelné čerpadlá a solárne kolektory. Napríklad pri využití solárnej energie v zostave s plynovým kotlom môže úspora nákladov na vykurovanie a ohrev pitnej vody dosiahnuť až 50 %. Ďalšou nespornou výhodou je ochrana životného prostredia, ku ktorej prispieva práve využívanie obnoviteľných zdrojov. Navyše, na solárne zdroje sa dá získať štátna dotácia. Pri takýchto kombinovaných systémoch je však pre správne a čo najefektívnejšie fungovanie dôležitá kompatibilita jednotlivých prvkov. Túto podmienku najlepšie splní systém od jedného, podľa možnosti renomovaného výrobcu. Keďže nejde o jednoduché systémy, najrozumnejšie je poradiť sa najprv s odborníkom a následne nájsť najvhodnejší balíček alebo zostaviť unikátnu kombináciu podľa priania zákazníka.

zdroj: Všetko o úsporách energie, 2011, JAGA GROUP, s.r.o.