Čo je to rekuperácia?

Rekuperácia = spätné získavanie tepla. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri vzduchotechnickej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. Obe vzdušniny sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prieniku pachov z odvádzaného vzduchu do prívodného vzduchu. Cez steny kanálov teplo z odpadového vzduchu prechádza do prívodného, ​​ktorý je tak predhrievaný. Rekuperačné výmenníky dosahujú vysokú účinnosť odovzdávania tepla, bežne okolo 90%.

Čo je účinnosť rekuperácie?

Účinnosť rekuperácie = účinnosť spätného získavania tepla = využitie odpadového tepla pre predohrev chladného, ​​čerstvého vzduchu. Účinnosť rekuperácie sa musí pohybovať medzi 0 a 100%. Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna – teplý vzduch je bez úžitku odvádzaný a studený, čerstvý vzduch je privádzaný do miestnosti, ktorá sa rýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu. Stopercentnú účinnosť (technicky nezrealizovateľné) by bola vtedy, ak by sa privádzaný vzduch ohrial od odvádzaného na jeho pôvodnú teplotu. Miestnosť by bola vetraná bez straty energie. Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje pri bežne dostupných vzduchotechnických zariadení od 30 do 90%, pričom účinnosť nad 60% sa považuje za dobrú, nad 80% za špičkovú. U jednotiek WRG 300/400 sa účinnosť rekuperácie pohybuje od 75% do 95% (záleží na veľkosti jednotky, prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmenníka).

Využitie rekuperácie

Rekuperačné výmenníky tepla sa najčastejšie osadzujú priamo do vetracích jednotiek. Rekuperáciu je tak možné využiť prakticky vo všetkých typoch objektov pri hygienicky nutnom vetraní – a to od bytov a rodinných domov, cez občianske stavby, bazény až po priemyselné stavby. Rekuperačné výmenníky možno využiť aj v klimatizovaných objektoch – tu dochádza v letných mesiacoch k „rekuperácii chladu“ – privádzaný teplý vzduch je ochladzovaný odvádzaným, klimatizáciou vychladeným vzduchom.

Rekuperácia prakticky

Odpadový vzduch 22 ° C tak predhreje vonkajší privádzaný vzduch z teploty napr. -5 ° C až na 20 ° C. Jasne je vidieť, že rekuperácia je nutná súčasť celého VZT systému, sama o sebe „vykurovať“ dom nedokáže. Zníži veľmi výrazne množstvo energie, ktoré je potrebné na dohriatie čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale tu technické možnosti rekuperácie končia. Pokrytie tepelných strát objektu priestupom, prípadnú infiltráciou a dohrev vzduchu po rekuperácii na izbovú teplotu musí zabezpečiť vykurovacia sústava.