Montáž vodovodnej prípojky a rozvodov pitnej vody

Zabezpečujeme montáž rozvodov vody v rodinných a bytových domoch podľa požiadavky zákazníka. Vypracujeme kompletnú ponuku materiálu potrebného na realizáciu. Robíme obhliadky skutkového stavu stavby. Máme uskutočnených viac ako 1000 realizácií rozvodov pitnej vody v domoch. V prípade potreby vám vieme aj vyrobiť realizačný projekt v našej projekčnej kancelárii.

P1140463  P1140459  P1140455

Na cenovú ponuku potrebujeme:

  • projekt ZTI vodovod
  • kótovaný pôdorys domu
  • miesto existujúcej prípojky pitnej vody
  • miesto realizácie
    cenova ponuka