Montáž plynovej prípojky a rozvodov plynu

Zabezpečujeme montáž rozvodov plynu v rodinných a bytových domoch podľa požiadavky zákazníka. Vypracujeme kompletnú ponuku materiálu potrebného na realizáciu. Robíme obhliadky skutkového stavu stavby. Máme uskutočnených viac ako 500 realizácií rozvodov plynu v rodinných domoch. V prípade potreby vám vieme aj vyrobiť realizačný projekt v našej projekčnej kancelárii.

Na cenovú ponuku potrebujeme:

  • projekt inštalácie plynu (ak je)
  • kótovaný pôdorys domu
  • miesto existujúcej prípojky plynu (prívod od SPP)
  • miesto realizácie
    cenova ponuka