Energetická certifikácia budovy obsahuje:

– technickú správu
– výpočty bilancií
– energetický štítok so zaradením objektu do energetickej triedy podľa zákona 555/2005 Z.z.