Aký je rozdiel medzi AL fólia a PE reflexná fólia na podlahové kúrenie? V dnešných systémoch sa často využíva reflexná či termoreflexná fólia. Pokúsme sa v následujúcom textu zamerať na fyzikálnu podstatu deja a uviesť niektoré hodnoty získané experimentálne. Zaujímala nás úspora tepla, rozdiely v tepelných výkonoch a tepelný nábeh oboch variant podlahových vykurovacích plôch. […]