Merná tlaková strata je spôsobená odporom rúrky voči prúdiacej kvapaline. Tento odpor rastie s narastajúcou rýchlosťou prúdenia teplonosnej kvapaliny v systéme. Pokiaľ budeme neúmerne navyšovať dĺžku okruhu plošného vykurovacieho systému, narazíme na hranicu výkonu obehového čerpadla vykurovacieho systému, a nebudeme schopní dosiahnuť požadovaný prietok touto slučkou. Snaha o čo najlepšie rozloženie teplotného poľa v plošnom […]