Merná tlaková strata je spôsobená odporom rúrky voči prúdiacej kvapaline. Tento odpor rastie s narastajúcou rýchlosťou prúdenia teplonosnej kvapaliny v systéme. Pokiaľ budeme neúmerne navyšovať dĺžku okruhu plošného vykurovacieho systému, narazíme na hranicu výkonu obehového čerpadla vykurovacieho systému, a nebudeme schopní dosiahnuť požadovaný prietok touto slučkou. Snaha o čo najlepšie rozloženie teplotného poľa v plošnom vykurovacom systéme vyžaduje čo najmenší rozdiel medzi výtlakom a spiatočkou, čo najlepšie dosiahneme dostatočnou rýchlosťou prietoku vykurovacieho média. Stáva sa, že montážna firma podľahne tlaku investora na zníženie ceny diela a v snahe ušetriť napríklad na počte výstupov na rozdeľovači a zberači predĺži okruhy tak, že sa systém, s pôvodne správne navrhnutým obehovým čerpadlom, stane takmer nepriechodný – teda nefunkčný. Náprava si často vyžiada nemalú investíciu do posilnenia obehového čerpadla a v neposlednom rade i zvýšené prevádzkové náklady spôsobené vyššou spotrebou elektrickej energie na čerpanie. Pre jednoduchú orientáciu ponúkame v Tab. 1 najväčšie dĺžky okruhov rúrok jednotlivých dimenzií pri zachovaní max. tlakovej straty 0,25 bar.

tlakova strata okruho podlahove kurenie

Tab. 1 Najväčšie dĺžky vykurovacích okruhov a zodpovedajúce plochy pre
∆p = 0,25 bar a ∆t = 10 K

Zdroj: tzbportal.sk