Ak sú zásobníky a zásobníkové ohrievače TV neefektívne navrhnuté a vyhotovené, môžu sa významne podieľať na spotrebe tepla. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Zuzana Čermanová, PhD. M. Krajčík pôsobí na Katedre technických zariadení budov SvF STU v Bratislave. Z. Čermanová pracuje v spoločnosti Termocom, s. r. o., Bratislava. Recenzovala: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. Akumulácia tepla […]