Skladba podlahy pre teplovodné podlahové kúrenie:

Skladba podlahy nad vykurovanými priestormi: 10 -15mm dlažba, parkety+ cementový poter podľa normy 65mm + systémová doska podlahové kúrenie, podlahový polystyrén EPS 100S 30mm, dostaneme výslednú základnú hrúbku podlahy 95mm+parkety, dlažba, čo je vlastne minimálna výška podlahy pre podlahové kúrenie medzi vykurovanými priestormi.

Skladba podlahy na prízemí 1.NP k tomu musíme pridať izoláciu min. 100mm podľa najnovšej normy (izolácia min. 100mm), čiže spolu hrúbka podlahy na teplovodné podlahové kúrenie je 165mm+parkety, dlažba

skladba podlahy 1NP

Skladba podlahy pre podlahové kúrenie na prízemí 1.NP pri styku so zeminou

skladba podlahy 2NP

Skladba podlahy pre podlahové kúrenie medzi vykurovanými priestormi 2.NP

 

Nezabúdajte na ďalšie inštalačné rozvody: vodoinštalácie, elektroinštalácie, kanalizácia a pod. Tieto rozvody sú vedené v izolácii a preto je potrebné dbať na správnu hrúbku izolácie a jej rozdelenie aspoň na dve časti. Prvá vrstva izolácie vyrovnáva výšku rozvodov a druhá vrstva ich prekryje a vyrovná plochu podlahy. Potom sa už na rovnú plochu pokladajú systémové dosky podlahového kúrenia.

Na záver ešte jedno upozornenie, na prízemí kladieme polystyrén na hydroizoláciu. Tá je zo živičného materiálu a neodporúča sa priamy styk týchto dvoch materiálov, pretože časom môže dôjsť k znehodnoteniu polystyrénu. Oddeľte ich určite oddeľovacou PE fóliou v hrúbke aspoň 100 mikrónov. Pri styku polystyrénu s cementovým poterom sa takisto odporúča použiť oddeľovaciu fóliu.