Najmenšia hrúbka poteru pre podlahové kúrenie Pretože poter zakrývajúci vykurovacie rúrky je veľmi často tou poslednou položkou, na ktorej sa dá ušetriť stavebná výška vznikajúcej podlahy, existuje enormný tlak investorov na jeho „optimalizáciu“. Určité zníženie hrúbky vrstvy je možné samozrejme uskutočniť, avšak je nemožné podliezť hodnoty odporúčané v Tab. 1 Vzhľadom na to, že na Slovensku neexistuje […]