Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC), ktoré používa Logitex, sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie, ktoré je pripojené ku zdroju z fotovoltaických panelov. Absolútnou svetovou dominanciou systému Logitex je automatický presun jednosmerného prúdu medzi výrobkami, ktoré sú napojené na zdroj jednosmerného prúdu (DC). Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrinu (DC) presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí celodenná produkcia elektriny z fotovoltaických panelov. Systémy fotovoltaického kúrenie by mali byť vždy predradené pred ohrievačmi vody. Systémy kúrenia a ohrevu vody Logitex komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltaické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania.

Kúrenie a ohrev vody s vysokým výkonom fotovoltaiky do 18 kW DC

schema_fotovoltaika_1

Pre objekty a priemyselné prevádzky kde je potrebný permanentný ohrev vody je možné dodať nádrže, kde je možné pripojiť 6 kW DC, 12 kW DC alebo 18 kW DC. V praxi sa využívajú v poľnohospodárstve – živočíšnej výrobe, v priemysle pre prevádzky, kde sa používa para, pri doohreve kurenárskej vody pri centrálnom zásobovaní tepla, kde sa zásobníky s príkonom 18 kW DC osadzujú na vratnú vetvu uzavretého obehu vykurovacej vody.


Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach. Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

schema_fotovoltaika(1)

Pri použití dvoch závesných nádrží Logitex do 200 l a fotovoltaického zdroja 1-2 kW má prioritu nádrž, ktorá je zapojená na spiatočku kúrenia. Fotovoltaika zohrieva vodu, ktorá sa vracia z kúrenia.

Príklad: do podlahového kúrenia vstupuje voda zohriata na cca 30 °C a vracia sa vychladená na cca 20 °C. Zásobník, ktorý je pripojený na vykurovaciu vodu, ktorá sa vracia, zohreje za slnečného dňa vodu späť na 30 °C, ktorá cez hlavný zdroj (tepelné čerpadlo, plynový alebo elektrický kotol a pod.) len preteká, čím sa šetrí elektrina zo siete alebo plyn. Po nahriatí vody na prednastavenú teplotu sa elektrina z panelov automaticky prepojí do zásobníka na ohrev pitnej vody.


 

Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach. Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

schema_fotovoltaika_3

Princíp využitia fotovoltaiky na kúrenie a ohrev vody je v princípe rovnaký ako pri schéme č.7. Rozdiel je v tom, že je použité väčšie množstvo fotovoltaických panelov (1-6 kW DC), je použitá väčšia stacionárna nádrž pre ohrev pitnej vody ( 300-2000 l). Pre priamu podporu kúrenia v závesnej nádrži (do 200 l) je privedený fotovoltaický zdroj 1-2 kW. Do stacionárnej nádrže je priamo privedený FV zdroj 1-2 kW alebo 1-4 kW. Po nahriatí zásobníka na ohrev kúrenia sa elektrina z FV panelov automaticky presunie do veľkej stacionárnej nádrže na ohrev pitnej vody. Ak je nahriaty a odpojený zásobník na ohrev kúrenia a zároveň je nahriaty aj stacionárny zásobník na ohrev pitnej vody, elektrina z FV panelov sa môže automaticky využiť na výrobu vlastnej elektriny, nabíjanie batérií, do ďalšieho hybridného zásobníka Logitex alebo do elektrického kúrenia Logitex. Ak bude použitý menič DC/AC s pripojením do siete, je možné využiť funkciu LXDC BOX a jeho bezpotencionálne ovládanie ďalšieho zariadenia. Napríklad, ak sa zapnú zariadenia – elektrický kotol, tepelné čerpadlo alebo klimatizácia, elektrina z FV panelov sa automaticky z ohrevu vody prepne do meniča a ten začne dodávať striedavý prúd do zariadenia. Ak zariadenia majú spotrebu elektriny rovnajúcu sa výrobe elektriny z FV panelov, neodoberajú z verejnej siete žiadnu elektrinu, čo znamená, že majiteľ zariadenia si vyrába teplo alebo chlad zdarma. Ak je výroba z FV panelov nižšia ako je aktuálna spotreba zariadenia, rozdiel si zariadenie odoberie zo siete. LXDC BOX má funkciu ON/OFF Grid. Pri aktivácii funkcie OFF Grid, menič DC/AC pracuje len v prípade, že si elektrinu vyžiada pripojené zariadenie. Pri aktivácii ON Grid, menič dodáva elektrinu do siete po nahriatí zásobníkov aj v prípade, že pripojené zariadenie elektrinu nepotrebuje.


Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach, bez použitia kotla. Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

schema_fotovoltaika 9

Pri použití stacionárnej akumulačnej nádrže (300-2000 l) s ohrevom kurenárskej vody fotovoltaikou (1-6 kW DC) a súčasne elektrickým prúdom zo siete (3-12 kW AC) nie je potrebný elektrický kotol. Akumulačná nádrž pre kúrenie využíva FV panely (1-4 kW DC) pre ohrev kurenárskej vody. V prípade nedostatku slnečného svetla sa automaticky zapne ohrev z verejnej siete. Po nahriatí akumulačnej nádrže dôjde k automatickému presunu elektriny z FV panelov do druhej nádrže na ohrev pitnej vody, kde je priamo privedený zdroj z FV panelov o výkone 1-2 kW DC. Po pripojení zdroja z prvej akumulačnej nádrže, v druhej nádrži na ohrev pitnej vody je k dispozícii celý zdroj elektriny z FV panelov (1-6 kW DC). LXDC BOX má bezpotencionálnu funkciu ako aj funkciu ON/OFF Grid.


Kúrenie a ohrev vody v jednej nádrži. Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

schema_fotovoltaika10

Jedna univerzálna stacionárna nádrž (300-2000 l) pre ohrev pitnej vody, umožňuje ohrev pitnej vody ako aj kurenárskej vody v jednej nádrži. Ak sa nekúri, výkon z FV panelov zohrieva celú nádrž a celý obsah nádrže je určený pre spotrebu teplej pitnej vody. Akonáhle sa zapne kúrenie, teplo v spodnej časti nádrže sa pomocou trubkového výmenníka presunie do kúrenia. Vzhľadom na vysoké teploty z FV zdroja v nádrži, je potrebné použiť zmiešavací ventil na okruh kúrenia, aby nedošlo k prehriatiu kúrenia. Funkcie LXDC BOX, bezpotencionálne pripojenie, ON/OFF Grid.


Kúrenie pevným palivom a ohrev vody fotovoltaikou. Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

schema_fotovoltaika11

Vykurovanie pomocou pevného paliva (drevo, pelety a pod.) s následnou akumuláciou vo veľkej akumulačnej nádrži, v ktorej je ponorená smaltovaná nádrž pre ohrev pitnej vody v objeme 100-313 l, zabezpečuje teplú pitnú vodu počas kúrenia pevným palivom. V prípade, že sa nekúri alebo sa kúri nepravidelne, ohrev vody je zabezpečený v hybridnom zásobníku Logitex pomocou FV panelov a v prípade nepriaznivého počasia aj elektrickým zdrojom zo siete (AC). Je to ideálne zapojenie pre používateľov pevného paliva, pretože nemusia mimo vykurovacej sezóny kúriť len kvôli ohrevu teplej pitnej vody. Teplú vodu zabezpečí fotovoltaika a v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia elektrina zo siete. V zime, keď je slnečný svit malý, jeho nedostatok sa kompenzuje ohrevom vody vo veľkej akumulačnej nádrži pomocou pevného paliva. V takomto prípade teplá voda z akumulačnej nádrže preteká cez hybridný zásobník Logitex a fotovoltaikou sa dohrieva. Po nahriatí zásobníka Logitex, sa elektrina z FV panelov môže automaticky presunúť do meniča, batérií, ďalšieho zásobníka vody Logitex alebo kúrenia Logitex.

Kontakt na dodávateľa:

LOGITEX, s. r. o.
Športovcov 884/4
020 01  Púchov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón: + 421 / (0)42 / 471 02 00
Fax: + 421 / (0)42 / 464 23 00
Email: logitex@logitex.sk

www.logitech.sk