Anuloid – Hydraulický vyrovnávač tlaku Použitie: Anuloid je hydraulický vyrovnávač tlaku slúži pre hydraulické oddelenie kotlového okruhu od okruhu spotreby, t.j. od okruhu kúrenia, ohrevu TUV, vzduchotechnických sústav, príp. od okruhu dodávky tepla pre technológiu. Inštaláciou HVT sa hydraulicky oddelia dynamické tlakové sily vyvodené obehovými čerpadlami jednotlivých okruhov. Je riešený pre prevádzkové tlaky do 0,6 […]